Szereg znaków specjalnych w tym spacja, kropka (.), dywiz (-), apostrof ('), podkreślenie (_), oraz znak @.